Liceum Ogólnokształcące


Zgodnie z reformą edukacji Licea Ogólnokształcące od roku 2019

będą szkołami o 4-letnim cyklu nauczania.


 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata (dla absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkól podstawowych)
- nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 2 lata (dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych)
- Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej,
- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od rana) 2 razy w miesiącu,
- nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata,
- po ukończeniu nauki w Liceum słuchacze mogą zdawać egzamin maturalny,
- nasze zaświadczenia honoruje ZUS i inne instytucje
 
 
Warunki przyjęcia do liceum:
- podanie o przyjęcie do szkoły  >>>
- świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
- 1 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie
 
 
Nasze ZAŚWIADCZENIA honorują wszystkie instytucje (ZUS, OPS, sądy i urzędy) !!!
 
MATURA na miejscu !!!  BEZ OPŁAT !!!
 
 
Absolwenci ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH przyjmowani są do drugiej klasy liceum.
 

 

 

 powrót do SZKÓŁ  >>>