Palacz centralnego ogrzewania

Cel szkolenia:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  eksploatacji, konserwacji, montażu i dozoru kotłów wodnych i parowych wysokoprężnych opalanych paliwem stałym, gazowym i olejem opałowym.
Przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji, konserwacji, montażu i dozoru urządzeń cieplnych.

 

UPRAWNIENIA TYPU G2

Szkolenia i uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

 


Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną z zakresu eksploatacji, konserwacji, montażu i dozoru urządzeń energetycznych.

Wydawane dokumenty:

Świadectwo kwalifikacyjne typu „D” - uprawnienia ważne przez okres 5 lat.

Liczba godzin:   25 - paliwa stałe

                          35 - paliwa gazowe i olejowe

                          10  - doszkolenie (ponowienie uprawnień)

 

 powrót do KURSÓW   >>>