Komputer dla Seniora

Cel szkolenia:

Zapoznanie z podstawami obsługi komputera, w tym najpopularniejszych programów z pakietu MS Office: Word, Excel; obsługą stron internetowych, poczty elektronicznej.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin wewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.

Wydawane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej).
 

Liczba godzin: 35

 

powrót do KURSÓW    >>>