Spawanie MIG, MAG, TIG


Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego  wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do spawania w wybranej specjalności.

Wydawane dokumenty:

- Świadectwo Egzaminu Spawacza
- Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Metody spawania:

- MIG

- MAG

- TIG (w osłonie argonowo - acetylenowej)

 

Liczba godzin: 40 (zajęcia teoretyczne) + 120 (zajęcia praktyczne)

 

powrót do KURSÓW    >>>