Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze jesiennym  >>>

Matura 2017

Matura 2017   >>>

Pracownik ochrony osób i mienia

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Po zakończonym szkoleniu uzyskuje się kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Z dniem 01.01.2014 r.  zniesiono licencję i egzamin państwowy dla tego zawodu.

 

Wydawane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej).
 

Wymagania:

- ukończone 21 lat
- ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
- niekaralność
- badania lekarskie

Liczba godzin:  245

 

powrót do KURSÓW   >>>