Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze jesiennym  >>>

Matura 2019

Matura 2019   >>>

Rolnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodach:  ROLNIK 613003   oraz  TECHNIK ROLNIK  314207

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolnejW ramach programu "Ułatwienie startu młodym rolnikom" można otrzymać

100 tysięcy złotych.          

O wsparcie może ubiegać się osoba, która nie ukończyła 40 lat oraz planuje gospodarowanie lub gospodaruje już na własny rachunek.

Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie
WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO.

Jeżeli się go nie posiada, kwalifikacje należy zdobyć w okresie 3 lat.Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

- ukończyły 18 lat

- ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową ( nr zawodu 613003)

- ukończyły szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe (nr zawodu 314207)


Cel szkolenia:

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a po jego zdaniu otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik / technik rolnik.

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarczych

- organizacji i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej (tylko w zawodzie technik rolnik)

- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego (tylko w zawodzie technik rolnik)

 

Okres nauczania:

- 1 rok dla kwalifikacji R.3.

- 1,5 roku dla kwalifikacji R.3. i R.16.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa, trzy razy w miesiącu - piątki (po 16.00), soboty i niedziele (od 9.00) z wyłączeniem miesięcy letnich.

 


 Osobom, bez wykształcenia średniego, chcącym uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA, proponujemy jednoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Oferujemy korzystne rabaty !!!


 

powrót do KURSÓW  KWALIFIKACYJNYCH  >>> 

powrót do KURSÓW   >>>

 

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.