Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze jesiennym  >>>

Matura 2019

Matura 2019   >>>

Plany zajęć


 

  30 - 31 marca 2019

13 - 14 kwietnia 2019

 

 Zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

 

 


 

Szanowni Słuchacze,

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rozporządzenie odnośnie zmiany przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

W myśl tego rozporządzenia każdy słuchacz szkoły dla dorosłych musi obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć dydaktycznych.

Rozporządzenie możesz pobrać TUTAJ

W ramach tej zmiany, w przypadku braku podpisów organ kontrolujący może zakwestionować status słuchacza, co może skutkować:

  • Niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych
  • Niezaliczenia semestru
  • Cofnięcia lub wstrzymania pobieranych przez słuchacza świadczeń z takich instytucji jak: ZUS, KRUS itp., a nawet koniecznością ich zwrotu do właściwej jednostki wraz z odsetkami ustawowymi.

Prosimy o potraktowanie powyższego bardzo poważnie, ponieważ w przypadku braków podczas kontroli, szkoła nie będzie miała wpływu na decyzje wydawane przez organ kontrolujący, które będą uzależnione od analizy listy obecności.

Obowiązkowe listy obecności na zjazdach to jeden z najważniejszych dokumentów poddanych ocenie i weryfikacji w przypadku dopuszczenia słuchaczy do egzaminów semestralnych oraz prowadzonych kontroli zasadności przyznanych świadczeń ZUS, KRUS oraz innych uprawnionych instytucji.

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.