Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze jesiennym  >>>

Matura 2019

Matura 2019   >>>

Artykuły

Plany zajęćPierwsze zajęcia rozpoczną się 29 września 2018.

 

29 -30 września 2018

  6 - 7 października 2018

20 - 21 października 2018

3 - 4 listopada 2018

24 - 25 listopada 2018

8 - 9 grudnia 2018

22 - 23 grudnia 2018

19 - 20 stycznia 2019

26 - 27 stycznia 2019

 

 


 

Szanowni Słuchacze,

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rozporządzenie odnośnie zmiany przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

W myśl tego rozporządzenia każdy słuchacz szkoły dla dorosłych musi obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć dydaktycznych.

Rozporządzenie możesz pobrać TUTAJ

W ramach tej zmiany, w przypadku braku podpisów organ kontrolujący może zakwestionować status słuchacza, co może skutkować:

  • Niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych
  • Niezaliczenia semestru
  • Cofnięcia lub wstrzymania pobieranych przez słuchacza świadczeń z takich instytucji jak: ZUS, KRUS itp., a nawet koniecznością ich zwrotu do właściwej jednostki wraz z odsetkami ustawowymi.

Prosimy o potraktowanie powyższego bardzo poważnie, ponieważ w przypadku braków podczas kontroli, szkoła nie będzie miała wpływu na decyzje wydawane przez organ kontrolujący, które będą uzależnione od analizy listy obecności.

Obowiązkowe listy obecności na zjazdach to jeden z najważniejszych dokumentów poddanych ocenie i weryfikacji w przypadku dopuszczenia słuchaczy do egzaminów semestralnych oraz prowadzonych kontroli zasadności przyznanych świadczeń ZUS, KRUS oraz innych uprawnionych instytucji.

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.