Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze jesiennym  >>>

Matura 2019

Matura 2019   >>>

Artykuły

Język migowy

Zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r., język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej. Ustawa ta została już wdrożona w Niemczech, Finlandii, Szwecji, Czechach, Słowacji i innych państwach.

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, instytucje publiczne (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe itp.), służby ratowniczointerwencyjne, zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym i niedosłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika.

 

Cel szkolenia:
Opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym rozumienie wypowiedzi oraz formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.
 

Proponujemy:
– opanowanie umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi,
– opanowanie podstawowych znaków ideograficznych oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo – migowego,
– opanowanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowania w pracy z niesłyszącymi,
– opanowanie odczytywania nieskomplikowanych wypowiedzi w języku migowym,
– poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej,
– formułowanie wypowiedzi w systemie językowo – migowym,
– przygotowanie do dalszego kształcenia na kursach o wyższym stopniu trudności.


Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej).

Liczba godzin:   60

  cofnij   >>>

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas jeden gość oraz 0 użytkowników.