Obsługa pilarki spalinowej

 Cel szkolenia:

Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się przerzynką drewna.

Kandydaci nabywają i opanowują podstawowe umiejętności z zakresu:
- obsługi pilarki spalinowej: zasad i przepisów obowiązujących podczas posługiwania się urządzeniem;
- eksploatacji pilarki spalinowej: paliwa, oleje i smary, najczęstsze usterki i ich przyczyny, konserwacja i obsługa układu tnącego;
- wybranych technik pracy: okrzesywanie i przerzynka drewna.

 

Wydawane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki).
 

Liczba godzin: 16

 
Wymóg ukończenia szkolenia i uzyskania odpowiednich uprawnień do obsługi pilarki łańcuchowej - spalinowej wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.