Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze wiosennym  >>>

Matura 2018

Matura 2018   >>>

Plany zajęć


 Plany zajęć w semestrze wiosennym roku szkolnego 2017/2018

24 - 25 lutego 2018

 

10 - 11 marca 2018

 

24 - 25 marca 2018

 

14 - 15 kwietnia 2018

 

28 -29 kwietnia 2018

 

12 - 13 maja 2018

 

26 - 27 maja 2018

 

9 - 10 czerwca 2018

 

23 - 24 czerwca 2018

 


 

Szanowni Słuchacze,

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rozporządzenie odnośnie zmiany przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

W myśl tego rozporządzenia każdy słuchacz szkoły dla dorosłych musi obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć dydaktycznych.

Rozporządzenie możesz pobrać TUTAJ

W ramach tej zmiany, w przypadku braku podpisów organ kontrolujący może zakwestionować status słuchacza, co może skutkować:

  • Niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych
  • Niezaliczenia semestru
  • Cofnięcia lub wstrzymania pobieranych przez słuchacza świadczeń z takich instytucji jak: ZUS, KRUS itp., a nawet koniecznością ich zwrotu do właściwej jednostki wraz z odsetkami ustawowymi.

Prosimy o potraktowanie powyższego bardzo poważnie, ponieważ w przypadku braków podczas kontroli, szkoła nie będzie miała wpływu na decyzje wydawane przez organ kontrolujący, które będą uzależnione od analizy listy obecności.

Obowiązkowe listy obecności na zjazdach to jeden z najważniejszych dokumentów poddanych ocenie i weryfikacji w przypadku dopuszczenia słuchaczy do egzaminów semestralnych oraz prowadzonych kontroli zasadności przyznanych świadczeń ZUS, KRUS oraz innych uprawnionych instytucji.

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.